Xem hướng dẫn mua hàng
1
Đặt hàng
2
Thông tin cấp thuê bao & hóa đơn
3
Thanh toán
Chọn sản phẩm
Đơn hàng
Phí sử dụng sản phẩm MISA MTAX (Đã bao gồm 10% VAT)
Chọn số năm sử dụng
VNĐ
Phí thuê bao
Chọn số năm sử dụng
VNĐ
MISA MTAX
MISA ESIGN
Phí khởi tạo sản phẩm
Tổng tiền
VNĐ
Giảm giá
VNĐ
Tổng tiền thanh toán
VNĐ
Tài nguyên sau khi mua
Thời gian sử dụng MTAX
-
Thời gian sử dụng MISA ESIGN
-